LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

BẢO LONG LOGISTICS là Công Ty với 100% vốn đầu tư Việt Nam, được thành lập vào năm 2013.

Bảo Long tự hào là Nhà Cung Cấp chuỗi các Dịch Vụ Vận Tải chuyên nghiệp: Vận chuyển hàng rời (LCL), Vận chuyển hàng nguyên chuyến (FCL), Vận tải nội địa bằng Đường Bộ và Đường Biển và quản lý Kho vận ...

 

Các bài viết khác

Các bài viết khác
22.09.2015
NHÂN SỰ